De stichting

Mogen wij ons even voorstellen?

Stichting BAD staat voor Bijzondere Activiteiten Doetinchem en bestaat sinds februari 1992. Onze stichting telt ongeveer 90 vrijwilligers en heeft officiële, door een notaris goedgekeurde statuten.

Onze doelstelling:

Aangezien wij een stichting zijn is tevens vastgelegd dat gelden die wij overgehouden hebben, na aftrek van kosten, na een jaar spelen besteed zullen gaan worden aan niet gesubsidieerde instellingen. Zo hebben wij de afgelopen jaren geld kunnen schenken aan o.a. Ziekenhuis Slingeland,kinderafdeling en oncologie, verstandelijk gehandicapten, peuterspeelzalen.

Wat doen wij zoal op het gebied van Sinterklaas?

Onze vrijwilligers werkten mee aan de intocht van Sinterklaas in o.a. Doetinchem.  Verder verzorgen wij vele huisbezoeken en Sinterklaasfeesten bij bedrijven en scholen.  Wij spelen echter maar tot 6 december, na 6 december zijn wij voor sinterklaasactiviteiten niet meer in te huren, wel voor andere activiteiten.

sidebar-01

sidebar-02

sidebar-03